Копирайтинг - Уникалното съдържание


Копирайтинг цени


Уникално съдържание

Брой публикации 

Брой на думи в статия

SEO оптимизация

Уникално съдържание

Уеб сайт, Facebook

малък обем

30 лв 

за / 1 бр

1 - 5 броя

500

среден обем

25 лв 

за / 1 бр

6 - 12 броя

500

голям обем

22 лв 

за / 1 бр

12 броя - 

500

Английски

35 лв 

за / 1 бр

Unlimited

500