You are currently viewing Facebook Реклама за фитнес клуб Functional Rebels гр.Варна

Facebook Реклама за фитнес клуб Functional Rebels гр.Варна

Какво правим за тях?

Ние започнахме работа с нашите клиенти от фитнес клуб Functional Rebels Gym гр.Варна за увеличаване на тяхното присъствие в онлайн пронстранството. Нашата обща цел е увеличение на техните клиенти на място във фитнеса клуба. За тяхното бързо развитие ние насочихме рекламните кампании към Facebook. Всичко по създаването на рекламни кампании е индивидуално за техния бизнес и нужди.

Част от активните работещи рекламни кампании във Facebook

Анализ на бизнеса

Създаване на видео и снимков материал

Създаване на рекламна локална кампания

Създаване на дизайн за рекламната кампания

Месечна поддръжка и оптимизация на кампанията

Определяне на бюджета за реклама

Facebook реклама - Дигитална агенция AP DIGITAL
Facebook реклама - Дигитална агенция AP DIGITAL
Facebook реклама Дигитална агенция AP DIGITAL - Functional rebels Gum
Facebook реклама Дигитална агенция AP DIGITAL - Functional rebels Gum
Facebook реклама Дигитална агенция AP DIGITAL - Functional rebels Gum

Част от графичните дизайни за социалните канали на фирмата