You are currently viewing Google и Facebook Реклама за Дом за стари хора “Черно море”

Google и Facebook Реклама за Дом за стари хора “Черно море”

Какво правим за тях?

Ние започнахме работа с нашите клиенти от дом за стари хора “Черно море” гр.Варна за увеличаване на тяхното присъствие в онлайн пронстранството. Нашата обща цел е увеличение на клиентите им на място в дома за стари хора с реклама в Google и Facebook реклама. Всичко по създаването на рекламни кампании е индивидуално за техния бизнес и нужди.

Част от активните рекламни кампании в Google

Анализ на бизнеса

Избор на ключови думи за рекламната кампания в Google

Създаване на рекламни текстове и описания за кампанията в Google

Добавяне на телефон, линкове и локация към рекламната кампания

Създаване на Google Analytics и Аудитори

Създаване на дисплейна графична рекламa в Google

Месечна поддръжка и оптимизация на кампанията

Определяне на бюджета за реклама

Реклама в Google AP DIGITAL - dom cherno more
Реклама в Google AP DIGITAL - dom cherno more
Реклама в Google AP DIGITAL - dom cherno more
Реклама в Google AP DIGITAL - dom cherno more
Реклама в Google AP DIGITAL - dom cherno more
Реклама в Google AP DIGITAL - dom cherno more

Част от активните работещи рекламни кампании във Facebook

Анализ на бизнеса

Създаване на графичен дизайн за рекламата

Създаване на рекламни текстове и описания за кампанията 

Месечна поддръжка и оптимизация на кампанията

Определяне на бюджета за реклама

Facebook реклама Дигитална агенция AP DIGITAL - dom cherno more
Facebook реклама Дигитална агенция AP DIGITAL - dom cherno more
Facebook реклама Дигитална агенция AP DIGITAL - dom cherno more
Facebook реклама Дигитална агенция AP DIGITAL - dom cherno more
Facebook реклама Дигитална агенция AP DIGITAL - dom cherno more