You are currently viewing Facebook Реклама за Отпусни Се Малко

Facebook Реклама за Отпусни Се Малко

Какво правим за тях?

Ние започнахме работа с нашите клиенти от Отпусни се малко гр.Варна за увеличаване на тяхното присъствие в онлайн пронстранството. Нашата обща цел е увеличение на техните клиенти на място в залата за освобождаване на стреса. За тяхното бързо развитие ние насочихме рекламните кампании към Facebook. Всичко по създаването на рекламни кампании е индивидуално за техния бизнес и нужди.

Част от активните работещи рекламни кампании във Facebook

Анализ на бизнеса

Създаване на рекламна кампания

Анализ за таргетиране и насочване на рекламата

Създаване на дизайн за рекламната кампания

Месечна поддръжка и оптимизация на кампанията

Определяне на бюджета за реклама

Facebook реклама Дигитална агенция AP DIGITAL - Otpusni se malko
Facebook реклама Дигитална агенция AP DIGITAL - Otpusni se malko

Част от графичните дизайни за социалните канали на фирмата