You are currently viewing Google и Facebook Реклама за онлайн магазин belita.bg

Google и Facebook Реклама за онлайн магазин belita.bg

Какво правим за тях?

Ние започнахме работа с нашите клиенти от Belita Cosmetics гр.Варна  през 2019г за увеличаване на тяхното присъствие в онлайн пронстранството. Нашата обща цел е увеличение на техните продажби в онлайн магазина с реклама в Google , Facebook реклама и поддръжка на социални канали. Техните рекламни кампании се управляват в България и Румъния. Всичко по създаването на рекламни кампании е индивидуално за техния бизнес и нужди.

Част от активните рекламни кампании в Google

Анализ на бизнеса

Избор на ключови думи за рекламната кампания в Google

Създаване на рекламни текстове и описания за кампанията в Google

Добавяне на телефон, линкове и локация към рекламната кампания

Създаване на Google Analytics и Аудитори

Създаване на дисплейна графична рекламa в Google

Месечна поддръжка и оптимизация на кампанията

Определяне на бюджета за реклама

Реклама в Google belita comsetics
Реклама в Google belita comsetics
Реклама в Google belita comsetics
Реклама в Google belita comsetics
Реклама в Google belita comsetics
Google reklama statistika

Част от активните работещи рекламни кампании във Facebook

Анализ на бизнеса

Създаване на графичен дизайн за рекламата

Създаване на рекламни текстове и описания за кампанията 

Създаване на Facebook аудитории

Създаване и интеграция на Pixel /пиксели за следене на трафика в сайта/

Ретаргетинг Кампании  и Рекламни кампании отчитащи продажбите от сайта

Месечна поддръжка и оптимизация на кампанията

Определяне на бюджета за реклама

реклама във Фейсбук Варна
Facebook реклама - Дигитална агенция AP DIGITAL
Facebook реклама - Дигитална агенция AP DIGITAL
Facebook реклама - Дигитална агенция AP DIGITAL
Facebook реклама - Дигитална агенция AP DIGITAL
Графичен дизайн belita - AP DIGITAL

Част от графичните дизайни за социалните канали на фирмата