You are currently viewing Facebook Реклама за ресторант и хотел Чайка гр. Бяла

Facebook Реклама за ресторант и хотел Чайка гр. Бяла

Какво правим за тях?

Ние започнахме работа с нашите клиенти от ресторант и хотел “Чайка” гр. Бяла за увеличаване на тяхното присъствие в онлайн пронстранството. Нашата обща цел е увеличение на техните клиенти на място в ресторанта и хотелската част на комплекса. За тяхното бързо развитие ние насочихме рекламните кампании към Facebook. Всичко по създаването на рекламни кампании е индивидуално за техния бизнес и нужди.

Част от активните работещи рекламни кампании във Facebook

Анализ на бизнеса

Създаване на видео и снимков материал

Създаване на рекламна видео кампания на ресторанта

Създаване на рекламна локална кампания със снимки на меню и гледка

Месечна поддръжка и оптимизация на кампанията

Определяне на бюджета за реклама

Facebook реклама хотел чайка
Facebook реклама хотел чайка
Facebook реклама хотел чайка
Facebook реклама хотел чайка

Част от графичните дизайни за социалните канали на фирмата