You are currently viewing Google Реклама за гръцки ресторант Pappous гр. София

Google Реклама за гръцки ресторант Pappous гр. София

Какво правим за тях?

Ние започнахме работа с нашите клиенти от гръцки ресторант Pappous гр. София за увеличаване на тяхното присъствие в онлайн пронстранството. Нашата обща цел е увеличение на техните клиенти на място в ресторанта с Локална рекламна кампания и увеличение на поръчките за доставка по домовете с широка рекламна кампания с реклама в Google. Всичко по създаването на рекламни кампании е индивидуално за техния бизнес и нужди.

Част от активните рекламни кампании в Google

Анализ на бизнеса

Избор на ключови думи за рекламната кампания

Създаване на рекламни текстове и описания за кампанията

Добавяне на телефон, линкове и локация към рекламната кампания

Месечна поддръжка и оптимизация на кампанията

Определяне на бюджета за реклама

Реклама в Google pappous
Реклама в Google pappous
Реклама в Google pappous
Реклама в Google pappous
Реклама в Google pappous
Реклама в Google pappous

Реклама с Брандиран пин в Google Maps

добавяне в гоогле карти

Вашият коментар