You are currently viewing Google или Facebook Реклама

Google или Facebook Реклама

Къде да рекламираме своя бизнес

Много от вас сигурно са виждали различни видове реклама в интернет пространството. Ние ще насочим внимание към двете най-популярни платформи за реклама в последните 10 години. Все повече рекламодатели търсят правилния начин да покажат своите продукти пред потенциалната си аудитория. Какво трябва да знаете за тези рекламни платформи и как да ги използвате добре.

Google Adwords 

Да започнем с google, която се превърна в световен лидер в продаването на реклама. Голям дял от потребителите търсят стоки, услуги или фирми в търсачката на google, което им предоставя широка аудитория от хора. Точно на тях те предлагат вашите рекламни послания. Какви продукти или услуги е добре да предлате там ?

Начина на предлагане на реклама там е посредством търсене от потребителите по дадени думи или няколко думи. Така google предлага всички рекламни, които отговарят на посочените от рекламодателя спецификации. Така потребителя достига до вашата реклама по един естествен път – неговото желание е да намери този продукт и го търси. Това е целенасочено търсене и предлагане на реклама в платформата на google. Ефективността идва при вас, защото вие плащате само, ако някой търси вашия продукт и влезе в сайта ви. Потребителя търси стока, google предлага вашата реклама и той влиза в сайта ви.

Facebook Ads

Вторият световен лидер в продажбата на рекламни полета е facebook. След като натрупа огромна маса от потребители от цял свят те насочина своето внимание към предлагане на реклама на тези потребители. По този начин те предлагат вашите продукти, услуги или дейност на потребители.

Начина на предлагане тук е обратния на google. Потребителят неможе да търси продукти или стоки в платформата на facebook. За това те предлагат рекламите на произволен пронцип, като човека управляващ рекламната кампанията създава определени филтри на аудиторията. Това рекламни съобщение отива при хора, които НЕ търсят вашите продукти, а получват вашата реклама. Сами може да видите разликата между двата начина на предлагане на реклама.

Как да изберете правилния начин ?

Това е въпрос на които неможе да се отговори с един отговор. Всичко зависи от продукта, услугата или друг фактор. Трябва да се направи правилен анализ на вашата аудитория и да се прецени, къде вашата реклама, ще бъде най-полезна за вас. При неправилен анализ може да се окаже, че сте си хвърлили парите на вятъра и нямате голяма полза от тази реклама. В много случаи се търси правилната филтрация на аудитория с времето, за да се оцели правилния подход към успешната реклама.

 

This Post Has 2 Comments

  1. Станислав

    Какви са цените за реклама?

Comments are closed.